Documentatie

Certificeringen

Schotgroep heeft voor alle werkzaamheden binnen haar divisies de juiste certificeringen, naar de meest recente norm en hoogste standaarden. Dit is voor ons geen losstaand streven. We zien het als een bevestiging en legitimatie van onze duurzame en veilige werkwijze.

CO2-prestatieladder niveau 5 | De hoogst haalbare certificering in CO2-bewust handelen (lees hier meer over duurzaamheid)

VCA/VOL | Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers
VCA-P | Het hoogst haalbare certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu
VCU | De Veiligheid- en gezondheid Checklist uitzendorganisaties
ISO 9001:2015 | De wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement, naar de nieuwe High Level Structure (HLS) Norm

BRL SIKB 7001 | Certificering voor uitvoering van conventionele landbodemsaneringen (grondverzet)
BRL SIKB 7004 | Certificering voor het tijdelijk uitplaatsen van grond
BRL SIKB 9335-1 Certificering voor de acceptatie, bemonstering, analyse, toetsing, splitsen en overdracht aan een afnemer van partijen grond en baggerspecie.

SKG- IKOB Kwaliteitsborging in de bouw- en vastgoedbranche
NIWO Vergunning voor Besluit inzameling afvalstoffen en vervoer derden

Leerbedrijf & Arbeid

Het fundament van Schotgroep wordt gelegd door de juiste mensen. Zij dragen onze kernwaarden uit. Wij zijn dan ook constant in beweging met het opleiden en het verder ontwikkelen van onze werknemers. We zijn een leerbedrijf in verschillende sectoren en voldoen aan de certificering voor detachering (Schotgroep Services).

Fundeon | Erkend Leerbedrijf G.W.W. en Waterbouw
SBB |Erkend Leerbedrijf Middelbaar Beroepsonderwijs
Aequor | Erkend Leerbedrijf Groenvoorzieningen
NEN 4400-1 Certificering naar voldoende personeels- en loonadministratie stichting Normering Arbeid
NBBU | Certificaat voor kwaliteit in de flexmarkt

Belangenverenigingen 

Schotgroep is aangesloten bij verschillende stichtingen, belangenverenigingen en denktanks. Wij vinden het belangrijk dat bedrijven die het landschap bewerken in Nederland met elkaar in gesprek gaan over hoe de toekomst van dat landschap eruit zal zien. Bedrijfstechnisch, uitvoerend en projectmatig.

Bouwend Nederland
MKB Infra
NBBU Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendonderneming
WEN UUOC-1
SNA Stichting Normering Arbeid 

Algemene Voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Schotgroep BV

KvK-gegevens Schotgroep

SCHOTGROEP BV
Kamer van Koophandel

SCHOTGROEP Aannemingsbedrijf BV
Kamer van Koophandel
WKA Gegevens

SCHOTGROEP Groenvoorziening BV
Kamer van Koophandel
WKA Gegevens

SCHOTGROEP Bodemafsluiting BV
Kamer van Koophandel
WKA Gegevens

SCHOTGROEP Services BV
Kamer van Koophandel
WKA Gegevens

Combinatie Uilenvlietsehaven BV
Kamer van Koophandel

Bestanden