Documentatie

Certificeringen

Schotgroep heeft voor alle werkzaamheden binnen haar divisies de juiste certificeringen, naar de meest recente norm en hoogste standaarden. Dit is voor ons geen losstaand streven. We zien het als een bevestiging en legitimatie van onze duurzame en veilige werkwijze.

CO2-prestatieladder niveau 5 | De hoogst haalbare certificering in CO2-bewust handelen (lees op deze pagina meer over duurzaamheid)

VCA-P 2017/6.0 | Het hoogst haalbare certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
VCU | De Veiligheid- en gezondheid Checklist uitzendorganisaties.
ISO 9001:2015 | De wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement, naar de nieuwe High Level Structure (HLS) Norm.

BRL SIKB 7000 protocol 7001 & 7004| Certificering voor uitvoering van conventionele landbodemsaneringen, en voor het tijdelijk uitplaatsen van grond.
BRL SIKB 9335-1 | Certificering voor de acceptatie, bemonstering, analyse, toetsing, splitsen en overdracht aan een afnemer van partijen grond en baggerspecie.
BRL 9334 | Straatwerk.

SKG- IKOB | Kwaliteitsborging in de bouw- en vastgoedbranche.
NIWO | Vergunning voor Besluit inzameling afvalstoffen en vervoer derden.

Leerbedrijf & Arbeid

Het fundament van Schotgroep wordt gelegd door de juiste mensen. Zij dragen onze kernwaarden uit. Wij zijn dan ook constant in beweging met het opleiden en het verder ontwikkelen van onze werknemers. We zijn een leerbedrijf in verschillende sectoren en onze uitzendorganisatie SCHOTGROEP Services voldoet dan ook aan de certificering voor detachering.

Fundeon | Erkend Leerbedrijf G.W.W. en Waterbouw.
SBB |Erkend Leerbedrijf Middelbaar Beroepsonderwijs
Aequor | Erkend Leerbedrijf Groenvoorzieningen.
NEN 4400-1 | Certificering naar voldoende personeels- en loonadministratie stichting Normering Arbeid.
NBBU | Certificaat voor kwaliteit in de flexmarkt.

Belangenverenigingen 

Schotgroep is aangesloten bij verschillende stichtingen, belangenverenigingen en denktanks. Wij vinden het belangrijk dat bedrijven die het landschap bewerken in Nederland met elkaar in gesprek gaan over hoe de toekomst van dat landschap eruit zal zien. Bedrijfstechnisch, uitvoerend en projectmatig.

Bouwend Nederland
MKB Infra
NBBU Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendonderneming
WEN UUOC-1
SNA Stichting Normering Arbeid 

Download bestanden CO2-prestatieladder

Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder verwijzen wij u graag naar; https://www.co2-prestatieladder.nl/nl

Algemene Voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Schotgroep BV