Schotgroep Aannemingsbedrijf

Schotgroep Aannemingsbedrijf is de kern en oorsprong van ons familiebedrijf. Sinds 1956 zijn wij verantwoordelijk voor projecten in weg-en waterbouw, riolering, herinrichting, grondwerken en infrastructuur. Onze opdrachtgevers zijn even divers als onze projecten: recreatieschappen, waterschappen, bedrijven, overheden, provincies en gemeenten. Schotgroep Aannemingsbedrijf kenmerkt zich door een pragmatische visie, innovatieve oplossingen en een efficiënte uitvoer.

Schotgroep levert toekomstbestendige funderingsconstructies, straatwerk en verharderingen met oog voor de omgeving. Ook leveren wij dijkconstructies, bouwen wij nieuwe waterwegen en onderhouden wij bestaande sloten, rivieren en kanalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor vele herinrichtingsplannen, watervoorzieningen en andere utiliteitsprojecten in de omgeving. En wij hebben een speciaal opgezette unit voor de aanleg van toekomstbestendige en veerkrachtige rioolsystemen, die klimaatadaptief worden ingezet.

We onderhouden korte lijnen met onze opdrachtgever. Dat begint al voor de aanname van een opdracht. We adviseren helder over de verschillende mogelijkheden en de meest efficiënte uitvoer.Samen zoeken we naar veerkrachtige oplossingen die toekomst- en klimaatadaptief zijn. Daarvoor gebruiken we erosiebestendige materialen en duurzame grondsoorten. We voelen ons verantwoordelijk voor een zo duurzaam mogelijk uitvoer van het bestek en schakelen waar nodig hiervoor onze kennisdivisie in, Schotgroep Environmental.

We werken met het meest geavanceerde materieel en zorgen dat niet alleen ons personeel is gekwalificeerd, maar ook alert is op nieuwe ontwikkelingen in onze branche. Zo bouwen we met elkaar aan de meest innovatieve oplossing, in de meeste efficiënte uitvoering.

Veel van onze opdrachtgevers komen voort uit de lange termijn. Daarin gaan wij verder dan een juiste uitvoering van een opdracht. Wij dragen zorg voor heldere communicatie met de omgeving en samenwerkende partijen. 

We werken in al onze projecten toe naar minimale hinder voor de in het gebied aanwezige bewoners, de natuur en gebruikers. Dat doen we door onze projecten goed uit te faseren, toegepast op gebruikerscycli en de omgeving. Daarvoor doen we voorafgaand een project uitvoerig onderzoek, waardoor het project zo min mogelijk impact heeft op de ecologische cirkels en gebruikers.