Dijkverbetering Zuidhoek Zierikzee

Glooiingsconstructie met oog voor de omgeving.

  • Voltooiing
  • 2016
  • Activiteiten
  • Betonzuil aanbrengen, penetreren breuksteen, Ecotop aanleggen, inzet gekantelde blokken
  • Divisies
  • Aannemingsbedrijf, Combinatie Uilenvlietsehaven (Grondbank)

De Zuidhoek Zierikzee is een dijk van 2,5 kilometer aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland aan de Oosterschelde. Schotgroep droeg de verantwoordelijkheid voor het volledig herstellen en verbeteren van de dijk.

De dijk heeft als primaire functie bescherming – en heeft in de loop der jaren verschillende extra functies en bezoekers gekregen. Zo is het polderlandschap achter de dijk, de Zuidhoekinlagen, een thuishaven geworden voor veel moeras-, weide- en zeevogels. Aan de andere kant van de dijk zijn mosselpercelen te vinden. En vlakbij de haven voorziet de dijk in een van de belangrijkste Zeeuwse duiklocaties, met een binnendijks parkeerterrein.

Rekening houden met de primaire én de nieuwe functies van de dijk.

Schotgroep aannemingsbedrijf

Voor alle gebruikers van de dijk en omwonenden werd overlast tot een minimum beperkt. Werk- en transportroutes werden daarom zorgvuldig uitgestippeld en maatregelen zijn genomen om trillingen en geluidsoverlast te verlagen en meetbaar te maken.

Uit oogpunt van efficiëntie en overlastbeperking liep de aanvoerroute voor nieuwe grondstoffen waar mogelijk over het water. Onze grondbank in Heerjansdam is gelegen aan het water en staat direct in verbinding met de wateren van Goeree-Overflakkee. Zo werd grondtoe- en afvoer bijzonder efficiënt ingezet.

Onze opdrachtgever gaf ons als opdracht om zoveel mogelijk van de oude dijkconstructie intact te laten. Daarom is er voor gekozen om langs de Oosterscheldekering zowel de onder- als de boventafel te handhaven. Een sterke toplaag aangebracht over de bestaande dijkbekleding. De reeds bestaande dijkbekleding weegt zo mee in de dijkversterking.Meer Projecten

Innoverende oplossingen met een pragmatische uitvoer. En altijd met het oog op morgen.

Luchtpark Breda International

Ontwikkeling van een zakelijk vliegwiel.

Herinrichting Pier Panderplein

Pier Panderplein, in de gemeente Capelle aan den IJssel, tot aantrekkelijk verblijfsgebied

Waterstelsel Goeree-Overflakkee

Een toekomstbestendig rioolinfrastructuur