Project Kimberly Zuid-Afrika

Terugwinnen invasief struikgewas in Zuid-Afrika

  • Voltooiing
  • mei 2014
  • Activiteiten
  • Pilotproject voor de verwerking van invasive bush tot biobrandstof
  • Divisies
  • Environmental

Schotgroep Environmental doet onderzoek naar duurzame grondbewerking van overwoekerd land. Project Kimberly was onze succesvolle pilot voor het verwijderen van invasive bush door dit te gebruiken als bio-energie. 

Bio-energie uit biomassa heeft een lage emissie en is gemakkelijk op te slaan. De teelt van biomassa-energie leidt echter vaak tot verdringing van landbouwgrond tot voedsel, fuel-over-food.

Aan de andere kant zijn er over onze aardbol miljoenen vierkante kilometers land overwoekerd met invasief struikgewas: grote acaciastruiken met sterke doornen die het land onbegaanbaar maken voor mens en dier.

Wij zijn op zoek gegaan naar manieren om het om te zetten in een hoogwaardiger product.

schotgroep environmental

Schotgroep Environmental doet daarom onderzoek naar of en hoe woekerend struikgewas als grondstof voor bio-energie kan dienen. Dit leidt in tegenstelling tot veel andere winmethoden, niét tot de verdringing van voedsel – en het levert een stimulans op om voormalige landbouwgrond te herontwikkelen. In plaats van voedsel boven brandstof, produceren we voedsel én brandstof.  

Schotgroep Environmental ontwikkelde hierop met steun van de Nederlandse overheidsorganisatie RVO NL, de Harvester, een machine die de menshoge struiken verwerkt tot woodchips, als brandstof voor de productie van bio-energie. Bij het oogsten blijven de wortels van het struikgewas intact, waardoor erosie van de bovengrond wordt voorkomen. Door het vrijkomen van de bovengrond, kunnen gras- en kruidensoorten  weer de overhand nemen, tot het woekerend gewas weer de overhand neemt. Deze cyclus houdt gemiddeld zeven jaar aan.

Dit model is succesvol getest tijdens project Kimberly. De gekozen testgrond was Newlands Plaasfarm Delpoortshoop in Namibië, tegen de grens van Zuid Afrika. Hieruit bleek dat het mogelijk is om meer dan 8.000 kilo woodchips te oogsten per hectare struikgewas. Het duurde zeven dagen om gras op te laten komen. Binnen enkele dagen herontdekte wildleven het gebied. 

Deze succesvolle resultaten hebben geleid tot het doen van onderzoek naar een nog krachtigere Harvester. Ook is Schotgroep Environmental gedeeltelijk aandeelhouder in Torrgreen, samen met haar partner Torrgas. Torrgreen doet onderzoek naar de meest hoogwaardige verwerking van bioenergie.

In Delft wordt momenteel onderzoek gedaan naar de getrapte methode tot de vergassing van bioenergie. Hierbij wordt eerst biomassa mild getorrificeerd voor deze wordt vergast. Bij de juiste recepteer (waarnaar onderzoek) zal een hoogwaardig syngas ontstaan en biokoolstof, zonder teervorming in de vergasser. Syngas kan direct worden gebruikt als drop-in-gas via een gasbrander of als groen alternatief voor de chemische industrie. 

Meer Projecten

Innoverende oplossingen met een pragmatische uitvoer. En altijd met het oog op morgen.

Luchtpark Breda International

Ontwikkeling van een zakelijk vliegwiel.

Onderhoud gemeenschappelijk groen

Kleurrijke oplossingen in groen

Duurzame partner Woonwijzerwinkel

Woningisolatie regio Barendrecht & Capelle aan den IJssel.